ENG
RUS
DE
中国

Tietosuoja- ja rekisteriseloste

 Tietosuoja- ja rekisteriseloste ja henkilötietojen käsittely Lomakeskus Huhmarissa

REKISTERISELOSTE

1. Rekisterinpitäjä

Lomakeskus Huhmari
Huhmarisvaaran Loma Oy
Huhmarisentie 43
83700 Polvijärvi

puh. 0207 69 1230
myynti@huhmarisvaaranloma.fi

3. Rekisterin nimi

Lomakeskus Huhmarin asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Rekisterinpitäjä käsittelee asiakkaiden henkilötietoja seuraavia tarkoituksia varten:

  • asiakassuhteen ja varausten hoitaminen
  • maksaminen, maksujen valvonta ja maksujen perintä
  • rekisterinpitäjän tuotteiden ja palvelujen markkinointi
  • kanta-asiakkaiden käyttämien palveluiden ja etujen rekisteröinti

Varauksen tekemisen edellytyksenä asiakkaan on luovutettava vähintään yksi voimassaoleva yhteistieto (puhelin, s-postiosoite).

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakkaista kerätään ja talletetaan seuraavat tiedot:

Asiakastiedot: nimi, asiakasnumero, yhteystiedot (esim. puhelinnumero, osoite sekä sähköpostiosoite ) yhteydenottoa varten, kielikoodi, kansalaisuus, asiakkaan kanssa yöpyneiden aikuisten ja lasten lukumäärä sekä laskutusyhteystiedot

  • asiakaspalautetiedot: asiakkaiden tyytyväisyystiedot, kommentit rekisterinpitäjänpalveluista ja muut asiakkaan suostumuksella saadut tiedot. Huom! Asiakaspalautteet ovat nimettömiä!
  • varaustiedot (esim. asiakkaan aikaisemmat ja tulevat varaukset). Mikäli asiakassuhde ei uusiudu, on tietojen säilytysaika vuosi.
  • asiakkaan maksutapa- ja maksukäyttäytymistiedot (mukaan lukien maksuviivetiedot) sekälaskutustiedot. Huom! Pankki- ja luottokorttitietoja ei tallenneta.
  • asiakkaan suostumus sähköposti-, tekstiviesti- ja muuhun suoramarkkinointiin tuleeasiakkaan saapuessa ja hänen täyttäessään majoituskortin, jossa suostumusta kysytään.Asiakkaalla on myös mahdollisuus kieltää tietojen tallentaminen ns. vakioasiakasrekisteriinmyös puhelinvarauksissa.
  • muut asiakkaan suostumuksella kerättävät tiedot, jotka ovat tarpeellisia hänen pyytämänsäpalvelun toteuttamiseksi. Tiedot tuhotaan manuaaleista vuosittain ja sähköisistä listoistaneljännesvuosittain.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaita koskevat tiedot saadaan asiakkaan suostumuksella häneltä itseltään tai palvelun tilaajan kautta ja hänen palveluiden varauksista ja ostoihin liittyvistä tapahtumista. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös yleisesti saatavilla olevista tietolähteistä, kuten yritysten tai yhdistysten verkkosivuilta, kaupparekisteristä sekä muista julkisista rekistereistä.

7. Asiakkaan tietojen luovutukset

Asiakkaiden henkilötietoja ei luovuteta edelleen Suomessa sekä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle muutoin kuin majoituskorttien muodossa viranomaisille.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto
Manuaalisessa muodossa olevaa aineistoa säilytetään Lomakeskus Huhmarin toimitiloissa, jotka on lukittu. Manuaalisesti säilytettävien tietojen määrä on vähäinen.

B. ATK:lle talletetut tiedostot
Nämä sisältävät sekä lomakeskuksen keräämät että yhteistyötahojen meille toimittamat rekisterit. Rekisteriin on käyttöoikeus vain niillä Lomakeskus Huhmarin palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtäviensä hoidossa. Heillä on käytössään käyttäjätunnukset ja salasanat.

Tiedot sijaitsevat Lomakeskus Huhmarin suljetussa verkossa, joka on suojattu teknisesti palomuurilla. Yhteistyötahojen luvallinen pääsy Huhmarin tietoverkkoon tapahtuu Huhmarin kontrolloimana, istuntokohtaisten salasanojen avulla.

HENKILÖTIETOLAIN 24 §:N MUKAINEN INFORMAATIO ASIAKKAILLE

Lomakeskus Huhmarin asiakasrekisteriä käsittelevä rekisteriseloste on nähtävänä Huhmarin toimitiloissa osoitteessa Huhmarisentie 43, 83700 Polvijärvi sekä kotisivulla www.lomakeskushuhmari.com.

Tarkastusoikeus ja oikeus oikaista virheellinen tieto

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa häntä koskevat asiakasrekisterissä olevat tiedot. Kun asiakas halu-aa käyttää tarkastusoikeuttaan, hänen tulee lähettää allekirjoitettu tarkastuspyyntö Lomakeskus Huhmarille. Asiakas voi myös käydä Lomakeskus Huhmarissa henkilöllisyyden todistava asiakirja mukanaan. Tarkastuspyynnössä asiakkaan tulee ilmoittaa nimensä, osoitteensa ja puhelinnume-ronsa. Lomakeskus Huhmari toimittaa kirjallisen vastauksensa asiakkaalle 14 päivän kuluessa siitä, kun asiakas on käynyt henkilökohtaisesti Lomakeskus Huhmarissa tai kun asiakkaan kirjallinen tar-kastuspyyntö on saapunut Lomakeskus Huhmariin.

Jos asiakkaan tiedoissa on virheitä, asiakas voi esittää Lomakeskus Huhmarille virheen korjaamista koskevan pyynnön.

Kielto-oikeus

Asiakkaalla on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä koskevia tietoja suoramainon-taa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten. Asiakas voi tehdä kiellon ilmoittamalla siitä kirjallisesti Lomakeskus Huhmarille, Huhmarisentie 43, 83700 Polvijärvi tai soittamalla numeroon 02 07 69 1230.

Evästeet

Evästeet ovat tiedostoja, joita verkkosivut tallentavat tietokoneellesi. Kun vierailet sivustolla seuraavan kerran, selaimesi lukee evästeen ja välittää tiedot takaisin verkkosivulle tai kohteelle, joka asetti evästeen.

Huhmarin sivuilla evästeitä käytetään mm. käyttökokemuksen parantamiseen, mainonnan kohdentamiseen ja tilastointiin. Käyttämällä verkkopalveluamme hyväksyt evästeiden käytön.

Evästeet voi poistaa käytöstä muuttamalla selaimen asetuksia. Evästeiden käytöstä poistaminen voi heikentää palvelun toimivuutta ja käyttökokemusta.